Latvians in South America in 1945—1991 and Their National Political Activities
Table of contents
Share
Metrics
Latvians in South America in 1945—1991 and Their National Political Activities
Annotation
PII
S207987840006468-3-1
DOI
10.18254/S207987840006468-3
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Kristina Bekere 
Affiliation: Latvian Academy of Sciences
Address: Latvia, Riga
Abstract

The idea of Latvian state independence was kept alive by Latvians who left their motherland and settled all over the world after Latvia had been incorporated in the USSR. Latvians in South America overall shared the key points of the beliefs and identity characteristic to the whole Latvian diaspora (largest groups living in USA, Australia, Canada etc.), namely, the conviction that Latvian state still formally existed and they themselves were in political exile against their will. These convictions formed a substantial part of common identity of Latvian diaspora and were manifested through diverse national-political activities to promote the restoration of the Latvian state independence. The study of sources shows that under the specific political and geographical circumstances of the region of South America, the Latvian diaspora developed a particular and specific attitude towards preservation of the idea of Latvian state independence. Correspondingly, their actions to promote this aim in detail also differed from similar activities in countries like USA. Still, the seemingly far-away South American Latvians shared common values and goals with the rest of Latvians, namely, the goal to sustain the idea of independence and to promote the restoration of Latvian state independence. The South American Latvians intensively participated in activities of supporting and promoting the idea of Latvian independence on this continent; they also took part in the general activities of the Latvian exile, as well as in activities togetherwith Lithuanians and Estonians , who shared the same goals regarding recovery of their independent states. The national-political and public activity of the South American Latvians continued from the middle of 1954 until the restoration of the Baltic States in 1991. Because of the financial difficulties and of the specific policy of the authorities of the South American states, the Latvian diaspora’s activities took place with varying degrees of intensity. Especially active were the first decade after the war and the period from the middle of the 1970s up to the time of Atmoda (awakening) ending with the restoration of Latvian state independence.

 

Keywords
Latvian diaspora, exile, independence of Latvia, South America, diplomatic representatives of Latvia, ACEN
Received
31.07.2019
Publication date
16.09.2019
Number of characters
70383
Number of purchasers
22
Views
230
Readers community rating
0.0 (0 votes)
Cite Download pdf 100 RUB / 1.0 SU

To download PDF you should sign in

Full text is available to subscribers only
Subscribe right now
Only article
100 RUB / 1.0 SU
Whole issue
800 RUB / 10.0 SU
All issues for 2019
2500 RUB / 50.0 SU

References

1. Andersons E. (red.) Latvju enciklopēdija. 4 sējums. Lincoln, 1990.

2. Andersons E. Latvijas vēsture, 1920—1940: ārpolitika. I sējums. Stokholma, 1982.

3. Baltiešu kopienu sabiedriskās un politiskās aktivitātes Dienvidamerikā 1945—1991. Letonikas V kongresa sekcijas materiāli. Rīga, 2013.

4. Baltiešu sveicieni Bonnā // Laiks. 22.04.1989.

5. Beķere K. (Sast.) Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945—1991) dokumentos. 4. sējums. Latvijas neatkarības uzturēšana trimdā (1945—1991). Rīga, 2017.

6. Beķere K. Latviešu diasporas politiskais lobijs EDSA konferencē Madridē 1980. gadā: Dienvidamerikas latviešu iesaistīšanās // Daugavpils Universitātes XXVII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils, 2018.

7. Bērziņš A. J. (red.) Laiks, telpa, ļaudis. Daugavas Vanagu organizācijas desmit gadi 1973—1982: vēstures apcere. Ceturtā daļa. Toronto, 1984.

8. Dimants J. Kur te taupība un lietderība // Laiks. 23.02.1983.

9. Draudzes dzīve // Vēstis ev. lut. ticīgiem latviešiem Venecuēlā. Nr. 56, 1957. gada marts, 11. lpp

10. Draudzes padome // Vēstis ev. lut. ticīgiem latviešiem Venecuēlā. Nr. 2, 1952. gada septembris, 4. lpp.

11. Gūtmane D. Latviešu trimdas politiskās aktivitātes Brazīlijā // Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā: Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli. Rīga, 2011.

12. Hāzners V. (red) Laiks, telpa, ļaudis. Daugavas Vanagu organizācijas pirmie 25 gadi: vēstures apcere. Trešā daļa. Toronto, 1978.

13. Intervija ar V. Vītolu “Dienvidamerikas latviešu politiskās aktivitātes” // Baltiešu kopienu sabiedriskās un politiskās aktivitātes Dienvidamerikā 1945—1991. Letonikas V kongresa sekcijas materiāli. Rīga, 2013.

14. Izraudzīts PBLA pilnvarotais speciāliem uzdevumiem // Laiks. 10.10.1979. 1. lpp.

15. Jablovska G., Līpīte S. (sast.) Latviešu biedrības pasaulē. Uzziņu krājums. Rīga, 2008.

16. Jāvar piespiest sevi // Diena. 05.03.1993.

17. Karklis A. A millenarian migration: Vārpa // Lituanus 33 1987, Nr. 3.

18. Krasnais V. Latviešu kolōnijas. Melburna, 1980.

19. Kronlins J. Latviešu baptisti ārpus Latvijas // Archīvs, IX, 1969.

20. Lācis J. Mūža meža maldi: romāns no latviešu izceļotāju dzīves Brazīlijā. Rīga, 1936—1937.

21. Liepiņa A. (red.) Laiks, telpa, ļaudis. Daugavas Vanagu organizācijas desmit gadi 1983—1992: vēstures apcere. Piektā daļa. Toronto, 1995.

22. Mazurkiewitz A. “The Little U. N.” at 769 First Avenue, New York (1956—1963) // Mazurkiewitz A (ed.). East Central Europe in Exile. Vol. 2. Transatlantic identities. Cambridge, 2013.

23. Mazurkiewitz A. The Relationship between the ACEN and the FEC // Lynn K. K. (ed.). The Inauguration of Organized Political warfare: Cold War organizations Sponsored by the National Committee for a Free Europe/Free Europe Committee. Saint Helena, 2013.

24. Mekšs J. 6. DALA kongress Brazīlijā // Laiks. 12.05.1987.

25. Mellupe A. Latviešu diasporas veidošanās un attīstība Brazīlijā // Lulle A., Kļave A. Radot iespējas attīstībai: diasporas bērnu un jauniešu izglītība. Rīga, 2015.

26. Nodibināta Dienvidamerikas latviešu apvienība // Laiks. 04.05.1977. 1. lpp.

27. Nodibināta DLJA // Laiks. 29.01.1977. 6. lpp.

28. Ozols I., Restberga-Zalta M. Latvieši Arģentīnā. Īsas ziņas par latviešiem Čilē un Urugvajā. Buenos Airesa, 2001.

29. Rimšāns J. Brazīlijas latviešu sabiedriskā dzīve (1890—1940) // Latvijas Arhīvi 2010. Nr. 2.

30. Sūtniecība Buenosairesā un Riodežaneiro // Latvju enciklopēdija. Latvju enciklopēdija / red. E. Andersons. 4 sējums. Lincoln, 1990.

31. Tamuža B. Nacionālo un reliģisko vērtību pretstati Brazīlijas latviešu baptistu sabiedrībā 20. gadsimtā // Trimda, kultūra, nacionālā identitāte. Konferences materiālu krājums. Rīga, 2004.

32. Tauta Latvijā — tauta Bonnā // Austrālijas Latvietis. 21.07.1989.

33. Veigners I. Latvieši Rietumzemēs. Rīga, 2009.

34. Vissvarīgākais PBLA darbs tiek darīts Eiropā // Laiks. 13.04.1991.