Lithuania and Russia in 1918—1924 in the Eyes of a By-Stander: the Reflections of Mykolas Römeris
Table of contents
Share
Metrics
Lithuania and Russia in 1918—1924 in the Eyes of a By-Stander: the Reflections of Mykolas Römeris
Annotation
PII
S207987840006308-7-1
DOI
10.18254/S207987840006308-7
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Miknys Rimantas 
Affiliation: Lithuanian Institute of History
Address: Litva, Vilnus
Abstract

In this article, the author seeks to explain how the events of the revolution of 1917 in Russian changed the views of some Lithuanian public figures and politicians on the possibility of restoration and development of the Lithuanian statehood. As the main historical source for studding this problem the author uses the Diary of the well-known Lithuanian and Polish lawyer, politician, one of the theorist of the Polish and Lithuanian statehood before the WW1 Michal Römer (1880—1945). The scientific value of this source is that its content reflects of the social position and ideas of national states of Römer as a person who found himself at the crossroads of historical tradition and modernism and tried to comprehend the "great world events" taking place around him. The analisys of the Diary’ content allows us to conclude that Römer’s attitude to the events of the Russian revolution were changing during the years 1917—1919 from very positive till negative. According to the records of 1917, Römer he sympathized with the revolutionary events and first of all with the events of October, 1917 and the first decrees of bolshevik government. His sympathies could be understood as he had shared the ideas of social justice and democracy already in his youth. The most positivly he accepted the Declaration of the rights of peoples Russia and the Decree on Land. Still as the revolution developed, Römer became increasingly aware of the threat both to self-determination of the Polish and the Lithuanian peoples and to the restoration of their statehoods. So, his hopes to create conditions for self-determination of peoples “in a revolutionary way” decreased. In his Diary, Römer emphasized “the connections of bolsheviks’ aspirations to the world-wide proletarian revolution with the imperialist nature of Bisantian Russia” and in this context he analyzed the possibility to develop attitudes between Lithuania an Soviet Russia/USSR. At the same time, found out also positive moments in those connections and he appreciated highly the peace treaty of July 12, 1920 between Soviet Russia and Lithuania.

Keywords
Central and East European, 1917 Russian revolution, World War I, Lithuania, Soviet Russia, Union of Soviet Socialist Republics, Mykolas Römeris (Michal Römer), journals, independence
Received
06.08.2019
Publication date
16.09.2019
Number of characters
36764
Number of purchasers
21
Views
209
Readers community rating
0.0 (0 votes)
Cite Download pdf 100 RUB / 1.0 SU

To download PDF you should sign in

Full text is available to subscribers only
Subscribe right now
Only article
100 RUB / 1.0 SU
Whole issue
800 RUB / 10.0 SU
All issues for 2019
2500 RUB / 50.0 SU

References

1. Miknys R. Mikhal Romer (1880—1945). Shtrykhi da palitychnaj biyagrafii krayoutsa, Homo Historicus 2008. Gadavik antrapalagichnaj gistoryi. Vil'nya: EHU. Instytut gistarychnykh dasledavannyau Belarusi. Minsk, 2008.

2. Kieniewicz S. Michał Pius Römer // Polski słownik biograficzny. T. 31. Wrocław, 1990.

3. Kulisy misji kowieńskiej (Fragmenty Dziennika: wiosna 1919) / sostaviteli i avtory vstupitel'noj stat'i: B. Makauskas ir R. Miknys // Arcana: Kultura, Historia, Polityka. Kraków, 2006. Nr. 70—71. 4—5. 2006. Lipiec—październik.

4. Miknys R. La conception de la solidarité interrégionale européenne de Michał Römer // L‘ héritage de la Res Publica des Deux Nations. Actes du colloque á la Bibliothéque Polonaise de Paris. 4—9 octobre 2004. Lublin; Paris, 2009.

5. Miknys R. Michał Römer, krajowcy a idea zjednoczenia Europy w pierwszej połowie XX wieku // O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy. Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Tom XXI. Lublin, 2003.

6. Miknys R. Mykolo Römerio Lietuvos valstybingumo koncepcija ir pastangos ją įgyvendinti 1911—1919 metais // Lietuvių atgimimo istorijos studijos. T. 13. Vilnius, 1996.

7. Miknys R. Zasztowt L. Michał Römer i jego Metryka // Michał Römer. Dzienniki. T. 1: 1911—1913 (Seria Świadectwa Polska XX wiek). Warszawa, 2017.

8. Mykolo Römerio autobiografija. Parengė M.Maksimaitis // Lietuvių Atgimimo istorijos studijos. T. 13: Mykolas Römeris. Vilnius, 1996.

9. Nie ustawajmy więc w ochocie pisania. Z dziejów Romerów na Litwie / Wyd. D. Kamolowa. Warszawa, 1992.

10. Ochmański J. Rewolucja październikowa w oczach polskiego demokraty // Kwartalnik Historyczny. R. 74. 1967. Z. 3.

11. Ochmański J. Zapiski Michała Römera o rewolucji październikowej // Najnowsze dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 1914—1939. T. 12. Warszawa, 1967.

12. Pasmo czynności ciągiem lat idące. Z dziejów Romerów na Litwie / Wybór i oprac. A. i A. Rosnerowie. Warszawa, 1992.

13. Römer M. Dziennik. Fragment: 30 XI 1918 — 18 I 1919 / Wstęp, wybór i oprac. R. Miknys B. Makauskas // Przegląd Wschodni. 2006. T. X. Z. 2 (38).

14. Römer M. Dzienniki. T. 1: 1911—1913. Warszawa, 2017.

15. Römer M. Dzienniki. T. 3: 1916—1919. Warszawa, 2018.

16. Römer M. Dzienniki. T. 4: 1920—1930. Warszawa, 2018.

17. Römer M. Kulisy misji kowieńskiej (Fragmenty Dziennika: wiosna 1919) / sostaviteli i avtory vstupitel'noj stat'i: B. Makauskas i R. Miknys // Arcana: Kultura, Historia, Polityka. Kraków 2006. Nr. 70—71. 4—5. 2006. Lipiec—październik.

18. Römer M. Dzienniki. T. 2: 1914—1915. Warszawa, 2017.

19. Römeris M. Dienoraštis. 1915 m. liepos 18-oji — 1916 m. vasario 24-oji. Vilnius, 2009.

20. Römeris M. Dienoraštis. 1918 m. birželio 13-oji — 1919 m. birželio 20-oji / sostavitel', avtor vstupitel'noj stat'i, kommentariev, nauchnyj redaktor R. Miknys, perevodchik s pol'skogo yazyka V. Grigaitienė. Vilnius, 2007.

21. Römeris M. Dienoraštis. 1919 m. birželio 21-oji — 1920 m. kovo 15-oji / sostavitel', avtor vstupitel'noj stat'i, kommentariev, nauchnyj redaktor R. Miknys, perevodchik s pol'skogo yazyka V. Grigaitienė. Vilnius, 2009.

22. Römeris M. Dienoraštis. 1920 m. kovo16-oji — 1921 m. sausio 12-oji / sostavitel', avtor vstupitel'noj stat'i, kommentariev, nauchnyj redaktor R. Miknys, perevodchik s pol'skogo yazyka V. Grigaitienė. Vilnius, 2011

23. Römeris M. Dienoraštis. 1921 m. lapkričio 8-oji — 1922 m. birželio 15-oji / sostavitel', avtor vstupitel'noj stat'i, kommentariev, nauchnyj redaktor R. Miknys, perevodchik s pol'skogo yazyka V.Grigaitienė. Vilnius, 2013

24. Römeris M. Dienoraštis. 1921 m. sausio 13-oji — 1921 m. lapkričio 7-oji / avtor vstupitel'noj stat'i, nauchnyj redaktor R. Miknys, avtory kommentariev J. Jurkiewicz, R. Miknys, perevodchik s pol'skogo yazyka V. Grigaitienė. Vilnius, 2012.

25. Römeris M. Dienoraštis.1922 m. birželio 16-oji — 1923 m. balandžio 10-oji / sostavitel', avtor vstupitel'noj stat'i, kommentariev, nauchnyj redaktor R. Miknys, perevodchik s pol'skogo yazyka V. Grigaitienė. Vilnius, 2016.

26. Sawicki J. Michał Römer a problemy narodowościowe na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Toruń, 1998.

27. Solak Z. Michał Römer i masoneria wileńska (1911—1915) w świetle jego dziennika // Studia bibliograficzno-bibliologiczne dedykowane profesorowi Wiesławowi Bieńkowskiemu. Kraków, 1995.

28. Solak Z. Między Polską a Litwą. Życie i działalność Michała Römera 1880—1920. Kraków, 2004.

29. Solak Z. Niedokończona autobiografia Michała Römera // Rocznik biblioteki PAN w Krakowie. Rok XL. 1996.

30. Solak Z. Odrodzenie masonerii wileńskiej w latach 1910—1915 // Niepodległość. T. 48. Nowy Jork; Londyn, 1996.

31. Sprawa litewska a sprawa polska. Legionowe inicjatywy M. Römera w sprawie Litwy z 1916 r. [Wstęp, wybór i oprac. Solak Z.] // Krakowski Rocznik Archiwalny. T. 3. 1997.