Authors

Full list A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vladislav Iakovenko
1 Publications
57 Subscriptions
Anastasia Iasenovskaia
1 Publications
10 Subscriptions
Muradoli Ibrokhimov
Professor of History
1 Publications
13 Subscriptions
Johan Ickx
1 Publications
28 Subscriptions
Igor Ignatchenko
1 Publications
14 Subscriptions
Alena Ignatyeva
1 Publications
14 Subscriptions
Anna Ilina
PhD in Historical sciences
1 Publications
65 Subscriptions
Irina Iliyna
Ph.D. in History
2 Publications
97 Subscriptions
Plasma TVs
Carlos Illades
Professor of History
2 Publications
46 Subscriptions
Magnus Ilmjarv
2 Publications
100 Subscriptions