Authors

Full list A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vladislav Iakovenko
1 Publications
41 Subscriptions
Anastasia Iasenovskaia
1 Publications
5 Subscriptions
Muradoli Ibrokhimov
Professor of History
1 Publications
13 Subscriptions
Johan Ickx
1 Publications
24 Subscriptions
Igor Ignatchenko
1 Publications
14 Subscriptions
Alena Ignatyeva
1 Publications
14 Subscriptions
Anna Ilina
PhD in Historical sciences
1 Publications
49 Subscriptions
Irina Iliyna
Ph.D. in History
1 Publications
48 Subscriptions
Plasma TVs
Carlos Illades
Professor of History
2 Publications
42 Subscriptions
Magnus Ilmjarv
2 Publications
66 Subscriptions